Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

FAQ

Veelgestelde vragen

Aansprakelijkheid

FAQ uit/inklappen Ben ik verzekerd tegen aansprakelijkheid als ik Eerste Hulp verleen?

Voor iedereen die in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp, diploma Jeugd Eerste Hulp en/of het certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis heeft Het Oranje Kruis een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte, waarvoor de diploma-/certificaathouder aansprakelijk is.

Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma Eerste Hulp wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen.

Ter volledigheid; het betreft hier echter geen ongevallenverzekering.

Belangrijk: niet verzekerd zijn hulpverleners of hulpverleners binnen een bedrijf of hulpverlening op commerciële basis.

Meer informatie vindt u hier.

Cursussen

FAQ uit/inklappen Hoe lang duurt een cursus Eerste Hulp?

De duur van een cursus loopt uiteen, van enkele dagen achter elkaar tot een serie lessen verspreid over een aantal weken of maanden. Dit is onder andere afhankelijk van de voorkennis van de cursisten, de gebruikte lesmethode en van het opleidingsinstituut, et cetera.

FAQ uit/inklappen Wanneer starten er cursussen?

EHBO-cursussen worden het hele jaar gegeven. Kijk in de cursuskiezer wie een cursus bij u in de buurt organiseert, wanneer en waar deze gegeven wordt.

FAQ uit/inklappen Wat kost een cursus?

De kosten van een cursus verschillen per opleider. 

FAQ uit/inklappen Hoe wordt mijn diploma verlengd?

Na het behalen van Het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis houdt u uw diploma geldig door iedere twee jaar nascholing te volgen bij een opleidingsinstituut. Dat kan dezelfde zijn die u voor het examen heeft opgeleid maar dat hoeft niet.

Diploma Eerste Hulp

FAQ uit/inklappen Kunnen mensen met een lichamelijke beperking ook het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis halen?

Het Oranje Kruis sluit geen groepen uit bij het leren van Eerste Hulp. Het is alleen de vraag of men het gehele examen kan doen.

Op het examen wordt men getoetst op het kunnen laten zien van de juiste handeling. Een examinator beoordeelt dit.
Als een cursist een bepaalde handeling niet wil of kan doen, kan hij/zij dat onderwerp op het examen overslaan. Dat betekent dat hij/zij niet het Diploma Eerste Hulp ontvangt maar een getuigschrift waarop staat aangegeven welke onderdelen wel geëxamineerd zijn.

FAQ uit/inklappen Ben ik verplicht Eerste Hulp te verlenen?

De situatie in Nederland is dat een ieder de wettelijke plicht heeft om een persoon niet in een hulpeloze situatie achter te laten.

FAQ uit/inklappen Is het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis internationaal erkend?

Het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet aan de Europese eerstehulprichtlijnen. De eindtermen bevatten zelfs meer eisen. Of organisaties in het buitenland het diploma van Het Oranje Kruis erkennen is een zaak van deze organisaties zelf.

FAQ uit/inklappen Erkent Het Oranje Kruis het Eerste Hulp diploma’s van andere organisaties?

Nee, Het Oranje Kruis kan alleen instaan voor de kwaliteit van de diplomahouders die zijn beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie van Het Oranje Kruis.

FAQ uit/inklappen Mag ik een SOS ketting/penning van een slachtoffer openen?

De informatie die zo’n penning bevat is voor u als eerstehulpverlener niet nuttig. Deze leidt namelijk niet tot andere hulpverlening. Breng hem wel onder de aandacht van eventueel aanwezige professionele hulpverleners. Voor hun handelen is deze informatie wel van belang.

Bij ongevalsituaties waarbij geen professionele hulp wordt ingeschakeld kan de informatie worden gebruikt om bijvoorbeeld de gegevens van een contactpersoon te achterhalen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als het slachtoffer niet goed kan communiceren i.v.m. leeftijd, lichamelijke of verstandelijke beperking.

Kortom: ja, een eerstehulpverlener mag de ketting/penning openen maar doet dat pas nadat het werk als eerstehulpverlener is gedaan.

FAQ uit/inklappen Wat zijn de regels voor het Eerste Hulp diploma voor gastouders?

Dit is geregeld in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

In artikel 10d lid 1 staan de diploma’s die aan de eisen voldoen:
wetten.overheid.nl/BWBR0017252/geldigheidsdatum_31-10-2012.

In artikel 10d lid 1 onder a staat het certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis.

EHBO/BHV Bedrijfsleven

FAQ uit/inklappen Is een EHBO-diploma verplicht in mijn bedrijf volgens de huidige wetgeving?

De resultaten van de interne Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) bepalen:
- Hoeveel personen er opgeleid moeten worden voor de BHV taken en wie hiervan een EHBO-diploma nodig heeft.
- Welke opleidingen zij moeten volgen.
- Over welke uitrusting zij moeten hebben.

EHBO en medicijnen

FAQ uit/inklappen Mag je als EHBO'er iemand paracetamol geven?

Op uitdrukkelijk verzoek van een slachtoffer mag een eerstehulpverlener maximaal één tablet paracetamol verstrekken.

FAQ uit/inklappen Mag je als EHBO’er iemand medicijnen via een injectie geven (bijvoorbeeld een epipen)?

Je mag dit soort medicijnen alleen geven als je mantelzorger of professionele zorgverlener bent.

De (huis)arts is verantwoordelijk voor het leren van injecteren aan de (omgeving van) de patiënt. Dit staat daarom los van het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

EHBO en Reanimatie

FAQ uit/inklappen In welk geval start ik niet met een reanimatie of stop ik de reanimatie?

De richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Het Oranje Kruis betreffende het reanimeren door een lekeneerstehulpverlener is: Als vooraf duidelijk is dat het slachtoffer niet gereanimeerd wil worden start de hulpverlener niet met de reanimatie.
Veel reanimaties vinden plaats in de huiselijke sfeer. In deze situatie kan het voorkomen dat de hulpverlener bekend is met het slachtoffer, en weet dat deze een dergelijke verklaring bij zich draagt. De eerstehulpverlener handelt daarnaar en start geen reanimatie.
Is het slachtoffer een onbekende dan mag de hulpverlener nooit tijd verloren laten gaan met het zoeken naar een niet-reanimeren verklaring. De reanimatie dient zo snel mogelijk gestart te worden.

Het is moeilijk om een eenmaal begonnen reanimatie te stoppen. Als na het starten van de reanimatie, bijvoorbeeld bij het ontbloten van de borst, een niet-reanimeren penning aangetroffen wordt, kan de hulpverlener met de reanimatie stoppen. Dit betekent dat het aan de hulpverlener is te besluiten of hij de wens van het slachtoffer respecteert of dat hij ervoor kiest het besluit om te stoppen aan de professionele hulpverleners over te laten. Aan deze beslissing zijn voor hem geen juridische gevolgen verbonden.

NRR Reanimatie richtlijn vindt u hier.https://www.reanimatieraad.nl/content/?code=gKFFFfA9s9yERm7QGyGJnWG68HmsjZbx

FAQ uit/inklappen Wat moet ik doen als ik een niet-reanimerenverklaring/penning vind voordat ik ben begonnen met reanimeren?

Als overduidelijk is dat deze verklaring van het slachtoffer is zal u niet starten met de reanimatie.

FAQ uit/inklappen Wat moet ik doen als ik met reanimeren ben begonnen en dan pas een niet-reanimerenverklaring vind of mij getoond wordt?

Het is moeilijk om een eenmaal begonnen reanimatie te stoppen. Als na het starten van de reanimatie, bijvoorbeeld bij het ontbloten van de borst, een niet-reanimeren penning aangetroffen wordt, kan de hulpverlener met de reanimatie stoppen. Dit betekent dat het aan de hulpverlener is te besluiten of hij de wens van het slachtoffer respecteert of dat hij ervoor kiest het besluit om te stoppen aan de professionele hulpverleners over te laten. Aan deze beslissing zijn voor hem geen juridische gevolgen verbonden.

FAQ uit/inklappen Wat moet ik doen als ik denk dat het slachtoffer niet meer te reanimeren is, bijvoorbeeld omdat het lichaam verkoold is?

Als overduidelijk is dat een dergelijke poging geen zin heeft hoeft u niet te starten met reanimeren.

Evenement

FAQ uit/inklappen Waar vind ik een EHBO'er voor een evenement?

U kunt hiervoor terecht bij een plaatselijke EHBO-vereniging of bij een bedrijf dat deze dienstverlening biedt. Zij kunnen u adviseren over de inzet. Afspraken over de kosten maakt u ook rechtstreeks met hen.

Verbandmateriaal

FAQ uit/inklappen Verkoopt Het Oranje Kruis verbandsets/verbandmateriaal?

Nee, Het Oranje Kruis verkoopt geen verbandtrommels. U kunt terecht bij de drogist, apotheek of andere winkels. Verbandtrommels met de tekst "Goedgekeurd door" gecombineerd met het logo van Het Oranje Kruis en een goedkeuringsnummer voldoen aan de richtlijnen van Het Oranje Kruis.

FAQ uit/inklappen Wat is een goede verbandtrommel?

Verbandtrommels met de tekst "Goedgekeurd door" gecombineerd met het logo van Het Oranje Kruis en een goedkeuringsnummer voldoen aan de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Er zijn de volgende verbandtrommels/sets: BasisverbandsetBedrijfsverbandsetEvenementen en Sportverbandset, Eerste Eerste hulp en Verkeersset.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.