Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Informatie magazine EHBO.NL

Een jaarabonnement op het magazine EHBO.NL bedraagt in 2016 €17,95 voor zes nummers.

Hoe geef ik een adreswijziging door?
U kunt een adreswijziging doorgeven via abonnement@remove-this.ehbo.nl.

Stopt mijn abonnement automatisch?
Nee, alle abonnementen die worden afgesloten, zijn tot wederopzegging en worden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?
Het opzeggen van het abonnement kan schriftelijk (Het Oranje Kruis, abonnement EHBO.NL, postbus 16462, 2500 BL, Den Haag) of per e-mail aan abonnement@remove-this.ehbo.nl.

Andere vragen over het abonnement?
Hiervoor kunt u mailen naar: abonnement@remove-this.ehbo.nl

Vragen over de inhoud of adverteren?

Bij vragen over de inhoud van het magazine of adverteren, kunt u mailen naar redactie@remove-this.ehbo.nl.

Schrijven voor EHBO.NL?
Wanneer u een artikel voor EHBO.NL zou willen schrijven, kunt u dit melden aan de redactie (redactie@remove-this.ehbo.nl).

Professionele hulpdiensten en Eerste Hulp

Wanneer er een ongeval plaatsvindt, zijn het de omstanders die de eerste hulp kunnen verlenen. Hiermee kan veel schade worden voorkomen. Zij zijn het die de professionele hulpdiensten kunnen inschakelen die het slachtoffer verder kunnen helpen.

In dit nummer leest onder andere over de relatie tussen de eerstehulpverlener en professionele hulpdiensten.
Een voorproefje vindt u in het inkijkexemplaar.

EHBO als keuzevak

Eind vorig jaar legden honderd leerlingen van de richting Zorg & Welzijn van het Elde College in Schijndel het onafhankelijk examen voor het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis af. Bijna allemaal brachten ze het er goed vanaf.