Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

1ste Landelijke Valsymposium

1ste Landelijke Valsymposium

19 december 2013

Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden (2.500), ziekenhuisopnamen (44.000) en Spoedeisende Hulpbehandelingen (84.000) en de hoge directe medische kosten (€ 820 miljoen).

Aandacht voor preventie van valongevallen wordt steeds belangrijker. In de periode 2007-2012 is het aantal dodelijke ongevallen fors gestegen met 40%. Deels is de stijging te verklaren door de vergrijzing, maar zelfs na correctie voor de veranderde bevolkingsopbouw is er nog steeds sprake van een stijging van 28%.

Vorige week vond de 1ste landelijke Valsymposium plaats dat VeiligheidNL in samenwerking met het AMC en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie organiseerde. Tijdens dit symposium delen wetenschappers de nieuwste onderzoeksresultaten over bijvoorbeeld valrisicofactoren, balans- en mobiliteitsstoornissen bij ouderen.

Verdere informatie kunt u ook nalezen op de website van VeiligheidNL.

Benieuwd wat u onder andere kunt doen bij een verstuiking, botbreuk of hoofdletsel? Kijk op de site EHBO Tips.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.