Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Al jaren niet of nauwelijks EHBO-trainingen voor politieagenten

Al jaren niet of nauwelijks EHBO-trainingen voor politieagenten

13 februari 2018

Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat de politieagenten van de Eenheid Den Haag drie jaar lang niet of nauwelijks EHBO-trainingen hebben gevolgd, terwijl agenten vaak eerder bij een ongeval met gewonden aanwezig zijn dan de ambulance.

Met de omvorming van 26 regiokorpsen naar een landelijke politie zijn de reguliere trainingen komen te vervallen. Daarnaast ontbreekt het landelijk aan een lijn omtrent bijscholing op het gebied van EHBO. De politie geeft wel aan dat er enkele EHBO- of AED-trainingen zijn verzorgd door collega-instructeurs of externe aanbieders, maar dit zijn op zichzelf staande initiatieven op beperkte schaal.

Een woordvoerder van de Nationale Politie geeft aan dat er binnen de eenheden wisselend met het EHBO beleid wordt omgegaan: ‘Dat stamt nog uit de oude situatie met verschillende korpsen. Met de eenwording van de politie is de behoefte aan landelijke afspraken ontstaan.’

Noodzaak EHBO
De politie geeft aan EHBO-scholing belangrijk te vinden. Zo is in het bedrijfsplan van de Eenheid Den Haag voor 2018 een passage opgenomen over de noodzaak van de EHBO-trainingen. ‘De samenleving verwacht een mate van deskundigheid van politieagenten. Zorgpunt is echter de kennis en vaardigheden van onze eerstehulpverlening (EHBO). Binnen de huidige aanbesteding is geconstateerd dat er onvoldoende ruimte is voor de behoefte van de eenheden.' In 2018 zullen de agenten van Eenheid Den Haag weer verplichte EHBO-trainingen worden gegeven.

'In afwachting van landelijke besluitvorming over de LHDP-opleidingen (bijscholing EHBO) is ervoor gekozen de bijscholing voorlopig te beperken tot de 2.500 agenten die zich bezig houden met de noodhulp, het "blauw op straat dus”’, laat een woordvoerder van de Eenheid Den Haag in een toelichting weten aan Omroep West.

Onafhankelijk examen
Boi Jongejan, directeur van Het Oranje Kruis reageert tegenover Omroep West op het onderzoek. ‘Je verwacht als burger dat politieagenten, die vaak als eerste ter plaatste zijn bij een ongeval, weten wat ze moeten doen.’

Jongejan gaat graag in gesprek met de politie: ‘De politie doet al hele mooie dingen op het gebied van EHBO, maar Eerste Hulp moet een reflex zijn. Je moet de kennis echt bijhouden. Graag helpen we de politie bij het vinden van de juiste eerste hulp opleiders en organiseren we graag de EHBO examens, want je moet het wel écht kunnen.’

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.