Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Blusdekens in Nederland hebben veel tekortkomingen

Blusdekens in Nederland hebben veel tekortkomingen

23 december 2013

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat blusdekens veel tekortkomingen hebben.

Vier van de twaalf onderzochte blusdekens vatte vlam bij het blussen van een olie- of vetbrand. Uit een steekproef blijkt ook dat veel van de onderzochte blusdekens tekortkomingen hebben in de constructie en de gebruiksaanwijzingen.

De NVWA adviseert consumenten daarom bij aanschaf van een blusdeken voor gebruik in de keuken goed op te letten of deze geschikt is voor het blussen van olie- of vetbranden. “Ga niet uitsluitend af op de vermelding op de verpakking, maar raadpleeg ook de verkoper, leverancier of fabrikant. Dit geldt ook voor mensen die al een blusdeken in huis hebben.”

Men verwijst ook naar de richtlijnen van de Nederlandse Brandwonden Stichting die aangeeft geen blusdeken te gebruiken voor het doven van een olie- of vetbranden. Zie hier voor meer informatie.

De NVWA geeft aan de branche inmiddels te hebben geïnformeerd en zal er op toezien dat de blusdekens verbeterd worden zodat ze wel aan de wettelijke eisen voldoen.

Voor meer informatie over het onderzoek, zie hier.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.