Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Campagne ‘Veilig reageren op voorrangsvoertuigen’ van start in Oost-Nederland

Campagne ‘Veilig reageren op voorrangsvoertuigen’ van start in Oost-Nederland

5 maart 2015

“Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?” Die vraag staat centraal in de campagne over voorrangsvoertuigen die vandaag van start is gegaan. De campagne geeft informatie over hoe weggebruikers veilig kunnen reageren als er een voertuig nadert met zwaailicht en sirene.

Campagne Voorrangsvoertuigen
Met de Campagne Veilig reageren op voorrangsvoertuigen geeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV) in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en regionale veiligheidspartners in Oost-Nederland informatie aan weggebruikers over veilig reageren bij het naderen van voorrangsvoertuigen. De hoofdboodschap is om kalm te blijven en rustig te reageren. De campagne heeft een praktisch informerende insteek. Naast een app met kennistest en een informatiefolder zijn er bijvoorbeeld filmpjes waarin adviezen gegeven worden voor een aantal veel voorkomende situaties. De app en filmpjes zijn bereikbaar via de campagnewebsite www.zwaailichtensirene.nl.

Onderzoek
Uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat weggebruikers vaak onverwacht en ook ongewenst reageren als zij merken dat er een voorrangsvoertuig nadert. Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Veel voorkomende voorbeelden van ongewenst gedrag zijn door rood licht rijden, snelheidsovertredingen, plotseling stoppen of uitwijken en op de vluchtstrook rijden. Uit een enquête onder weggebruikers bleek dat de meerderheid denkt te weten hoe te reageren, maar bij doorvragen blijkt hun kennis ernstig tekort te schieten. Daarmee geconfronteerd gaf maar liefst negentig procent van de ondervraagden aan behoefte te hebben aan meer informatie.

Wat is een voorrangsvoertuig?
Een voorrangsvoertuig is een motorvoertuig van politie, brandweer, diensten voor spoedeisende medische hulpverlening en door de minister aangewezen hulpverleningsdiensten, dat blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn voert om kenbaar te maken dat het een dringende taak vervult. Het gaat dan met name om politie- en brandweervoertuigen en ambulances. Weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan. Daarbij mogen ze echter niet zelf een verkeersovertreding maken.

Samenwerkende partners
De campagne “Wat doe jij bij zwaailicht en sirene” is een initiatief van het ROV Oost-Nederland in samenwerking met het IFV en de regionale veiligheidspartners in Oost-Nederland: Politie Oost Nederland, Brandweer, GHOR Veiligheidsregio’s in Overijssel en Gelderland, Ambulancezorg Nederland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.