Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Een echt EHBO Diploma voor leerlingen Wartburg College

Een echt EHBO Diploma voor leerlingen Wartburg College

29 april 2019

Sinds dit jaar worden leerlingen van het Wartburg College opgeleid om het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis te behalen.

EHBO-situaties herkennen en handelen, wonden verbinden en reanimeren, leerlingen van leerjaar 4 Zorg & Welzijn hebben tijdens dit schooljaar veel geleerd en geoefend tijdens de lessen EHBO. Ze oefenden met een LOTUS slachtoffer, waardoor ze beter situaties leerden herkennen. De docenten van Zorg & Welzijn zijn allemaal opgeleid en worden jaarlijks geschoold en zijn uiteraard zelf in het bezit van een geldig EHBO-diploma.

De docenten zijn heel erg dankbaar, blij en ook een beetje trots op het feit dat meer dan 90 procent van de leerlingen een volwassen EHBO-diploma heeft behaald.

Het overtrof in ieder geval de stoutste verwachtingen van dhr. A.J. Wattel, beleidsmedewerker veiligheid van het Wartburg College. "De externe examinator vertelde dat ze het niveau op onze vmbo-school heel hoog vond. Dit geeft ons als docenten een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg met het keuzevak ‘Werken aan veiligheid en EHBO’."

De leerlingen krijgen hun EHBO-diploma uitgereikt tijdens de diplomeringsavond.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.