Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Effect eerstehulpverlener merkbaar op de Spoedeisende Hulp

Effect eerstehulpverlener merkbaar op de Spoedeisende Hulp

28 mei 2018

Velen hebben de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis wel eens bezocht. Het meeste gaat dan langs je heen. Maar zou je toch wel eens willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat? EHBO.NL sprak hierover met Gos de Vries, medisch hoofd Spoedeisende Hulp van het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Gos de Vries is degene die er vooral voor zorgt dat alle betrokkenen bij de SEH goede samenwerkingsafspraken hebben, zowel intern als extern met de ambulancedienst en de huisartsen. Ook goede afspraken met de andere ziekenhuizen in de regio zijn belangrijk. 

Aanmelden bij de SEH
Bij binnenkomst op de SEH word je inschreven. Meestal heeft de huisarts je doorgestuurd, maar je kunt er ook op eigen gelegenheid naar toe, bijvoorbeeld als je een flinke verwonding hebt opgelopen. Er wordt bepaald of je snel geholpen moet worden of dat het even kan wachten. Omdat er bij de SEH van het HagaZiekenhuis 24/7 een bemande huisartsenpost is, kunnen mensen ook daarheen worden gestuurd. Deze samenwerking belast de SEH veel minder. Ook kinderen kunnen naar deze Huisartsenpost.

Effect lekeneerstehulpverlening
Hoewel er geen onderzoek is verricht, lijkt het erop dat adequate hulp van de eerstehulpverlener leidt tot positief effect op de patiënt. Dat geldt ook wanneer patiënt zelf een EHBO’er is. ‘Zij blijven vaak kalmer in dit soort omstandigheden, maar kunnen ook zaken goed inschatten. En zij worden adequater gepresenteerd’, meldt De Vries. ‘Als het gaat om een reanimatie, het liefst met een AED, is er geen discussie over het gunstige effect van de eerstehulpverlening.’

Een van de drukste SEH’s
‘Met ruim 50.000 patiënten per jaar heeft het HagaZiekenhuis een van de drukste SEH’s in Nederland’, vervolgt De Vries. ‘Daarom is juist die combinatie met de Huisartsenpost zo belangrijk. Dat neemt de druk weg van de SEH, die zich dan volledig kunnen concentreren op de patiënten met ernstige aandoeningen.’ Op de SEH zijn altijd SEH-verpleegkundigen aanwezig, een aantal doktersassistenten die zich meer met de low-care patiënten bezighouden en uiteraard de SEH-artsen. Deze zijn zeer breed opgeleid en goed in staat snel onderscheid te maken van wat er aan de hand is. Verder zijn er 24 uur per dag traumachirurgen aanwezig.

Level 1 traumacentrum
Alle academische ziekenhuizen en enkele andere, waaronder het HagaZiekenhuis hebben een ‘level 1 traumacentrum’. Hier kunnen alle ernstig gewonde patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week worden opgevangen. Een speciaal traumateam is paraat om deze ernstig gewonden te helpen. De Eerste HartHulp heeft een eigen centrale post en behandelruimten op de SEH. Patiënten worden hier geobserveerd en bewaakt met monitoren. Mensen met een hersenbloeding of herseninfarct worden direct opgevangen op de Acute HersenHulp.

Kinder SEH
Op de Kinder Spoedeisende Hulp zijn kinderartsen aanwezig om acute zorg te verlenen aan kinderen tot 18 jaar. Dit deel van de Spoedeisende Hulp is onderdeel van het Juliana Kinderziekenhuis en is helemaal ingericht om acute zorg aan kinderen te kunnen geven. Een kind met een acuut zorgprobleem heeft nu eenmaal andere zorg nodig dan een volwassene. Bij de Kinder SEH werken gespecialiseerde verpleegkundigen en kinderartsen met veel ervaring. Zij worden voortdurend geschoold in de behandelingen van en het omgaan met kinderen en werken volgens landelijke protocollen.

Grootschalige incidenten
Ook in Nederland is het risico op een aanslag met veel slachtoffers niet meer weg te denken. Hoe goed is de SEH hierop voorbereid als het gaat om de opvang van grote aantallen slachtoffers? De Vries: ‘De protocollen liggen klaar, de mensen zijn getraind, grote oefeningen worden regelmatig gehouden. Mijn filosofie is goede dagelijkse zorg voor patiënten met letsels is de beste voorbereiding op grootschalige incidenten. Maar het zal ook improviseren blijven.

Vooral van belang is dat de slachtoffers zo snel mogelijk van het rampterrein afgaan. Zwaargewonden moeten snel naar een ziekenhuis worden gebracht. De lichtere gewonden kunnen worden opgevangen in bijvoorbeeld een sporthal waar ze door eerstehulpverleners en huisartsen kunnen worden geholpen.  Ook hier is een rol weggelegd voor de EHBO’er.’

Dit artikel verscheen eerder in een uitgave van het magazine EHBO.nl.
Meer informatie over het tijdschrift van Het Oranje Kruis vindt u hier.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.