Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Het Oranje Kruis garandeert tijdige invulling IKK plicht per 1 januari 2018

Het Oranje Kruis garandeert tijdige invulling IKK plicht per 1 januari 2018

27 oktober 2017

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht dat aanwezige werknemers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK norm (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alleen de certificaten uitgegeven door instanties die worden vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis.
 
Natuurlijk is Het Oranje Kruis opgenomen in dit register. Zijn uw werknemers nog niet in het bezit van een certificaat conform de IKK-norm? Het Oranje Kruis ontzorgt en verzekert u ervan uw werknemers tijdig te voorzien van het juiste certificaat.  
 
Neem contact op met Heidi Verkerk (06- 1261 2126) of Frank Balstra (06-5757 3034) of mail naar ikk@remove-this.ehbo.nl

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.