Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Hoe veilig is het in de kerk?

Hoe veilig is het in de kerk?

4 september 2013

Hoewel op sommige plekken in Nederland de kerken leeglopen, zijn er ook nog kerken waar op een zondagochtend vele honderden kerkgangers aanwezig zijn. En waar veel mensen bij elkaar zijn, daar moet ook op de veiligheid gelet worden.

De Hervormde Gemeente Urk is zo’n kerk. Op zondagochtend bezoeken zo’n 800 á 900 mensen deze gemeente. De middagdienst wordt door zo’n 600 á 700 mensen bezocht. We hoeven dan ook niet vreemd op te kijken dat de Hervormde Gemeente zich om de veiligheid van de bezoekers bekommert. 

“Gemiddeld vinden er twee incidenten per maand plaats. Dit betekent niet dat er ook iedere keer Eerste Hulp verleend moet worden. Vaak kan een incident worden opgelost met een bekertje water. De meeste problemen worden veroorzaakt door het klimaatbeheersingssysteem waar onze bezoekers geen rekening mee houden en dus te warm gekleed zijn. Ook hyperventilatie komt met enige regelmaat voor”, geeft Bert Loosman aan. Loosman is verantwoordelijk voor de EHBO en BHV (bedrijfshulpverlening) in de kerk. 

De Hervormde Gemeente heeft 15 BHV’ers, waarvan tien een Diploma Eerste Hulp hebben, aangevuld met een cursus over brand, ontruiming en communicatie. De overige vijf hebben een BHV-training gevolgd. Drie personen zijn tevens opgeleid als ploegleider BHV, daarnaast heeft men een eigen LOTUS en het hoofd van de BHV is tevens EHBO en BHV-instructeur.

In deze kerk bent u in veilige handen, zo blijkt ook uit het volgende verhaal. “Vorig jaar was er een incident waar de ambulance voor was gewaarschuwd. Het betrof een man die plotseling kortstondig het bewustzijn had verloren en helemaal doorweekt was van het zweet. De ambulance heeft het slachtoffer voor verder onderzoek meegenomen. Uiteindelijk is er niks concreet bij het slachtoffer gevonden. Ook weten wij van enkele bezoekers met welke ziektebeelden zij bekend zijn, zoals hartklachten of epilepsie. Deze personen worden door ons BHV team extra in de gaten gehouden. Voorheen hebben wij een periode gehad waarbij zowat wekelijks de ambulance voor de deur stond. Ook hebben wij ook verschillende reanimaties gehad.”

De BHV’ers oefenen van september tot april elke maand 2,5 uur. Hier komen alle BHV onderwerpen aan de orde. Daarbij wordt eenmaal in de twee jaar een grote oefening in samenwerking met de brandweer en ambulancediensten gehouden. Gemiddeld tweemaal per jaar vindt men een moment waarop een ontruimingsoefening plaatsvindt.

Mocht u nog steeds twijfelen aan de veiligheid in deze kerk: “Onze BHV organisatie beschikt over verschillende hulpmiddelen, waaronder natuurlijk een AED. Wij hebben een eigen EHBO kamer, met brancard en verbandkoffer. De BHV’ers kunnen onderling contact hebben door middel van portofoons en worden gealarmeerd door alarmontvangers”, aldus Loosman.

Nu maar hopen dat de veiligheid in andere kerken ook zo goed georganiseerd is.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.