Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Kinderen vinden het lastig in het verkeer

Kinderen vinden het lastig in het verkeer

14 april 2014

Op oversteekplaatsen, rotondes en in voorrangssituaties zijn kinderen onzeker.

Uit een peiling onder de ruim  190.000 kinderen die op 10 april jl. het VVN schriftelijk Verkeersexamen maakten, is gebleken dat kinderen verkeer moeilijk vinden. Vooral bij oversteekplaatsen, rotondes en voorrangssituaties letten ze extra goed op.

De kinderen van groep 7 en 8 konden thuis extra oefenen voor hun VVN schriftelijk Verkeersexamen op een speciale oefensite van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hier werd de kinderen gevraagd wat ze meemaken in het verkeer. Uit de vele reacties komt naar voren dat kinderen fietsen erg leuk vinden,  maar soms ook moeilijk en eng. De kinderen geven aan dat ze de wegen smal vinden en het verkeer druk en soms onoverzichtelijk. Daarnaast worden ze vaak ‘overvallen’ door andere weggebruikers, deze plotselinge situaties vinden ze lastig. Ze hebben moeite met het inschatten van de situatie. Ook vinden ze grote voertuigen als vrachtwagens en tractoren gevaarlijk. In deze situaties letten ze extra goed op.

Lees verder op de website van VVN

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.