Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer nodig volgens vakbonden

Meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer nodig volgens vakbonden

23 januari 2014

Jaarlijks zijn er 220.000 ernstige ongevallen op het werk en lopen 30.000 werknemers een beroepsziekte op.

Werknemers zijn in een zwakkere positie beland door minder beschermende regels en minder handhaving. FNV, CNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Dit voorstel beoogt werknemers in een gelijkwaardiger positie terug te brengen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk. 

Lees meer op de website van de FNV.

Download de Eerste Hulp tips

Dit zijn tips bij een aantal veel voorkomende ongelukken. Deze tips zijn door iedereen te gebruiken, maar met een Diploma Eerste Hulp bent u beter voorbereid. Dan kent u alle eerstehulphandelingen volledig.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Hier vindt u de gebruiksaanwijzing bij Layar.