Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Natuur is er voor iedereen

Natuur is er voor iedereen

22 augustus 2013

Vaak vergeten de mensen, dat ons land hele mooie natuur heeft. Daarnaast kent onze Nederlandse natuur enorm veel verschillende leefgebieden. Om met de grootste te beginnen de Waddenzee, maar we kennen ook duinlandschappen, bossen op droge gronden, bossen op natte gronden, riviergebieden, beekdalen, heidelandschappen, veenweidegebieden et cetera.

Een natuur waar niet eens grote gevaren zijn. Natuurlijk kom je wel eens wat tegen als boswachter van Natuurmonumenten, maar echt grootse zaken niet. Vaak zijn het blessures die men oploopt bij een sportieve activiteit.  Bij excursies komen al bijna helemaal geen ongelukjes voor of het moet een wespensteek zijn of zoiets. Toch hebben we gemeend om al onze excursieleiders van een EHBO-setje te voorzien, zodat ze de Eerste Hulp echt kunnen bieden. Natuurlijk komen er ook weleens wat ernstigere zaken voor, maar dat zijn er op jaarbasis niet veel. Zelf ben ik eens op zoek moeten gaan naar een mountainbiker, die me ge-sms’t had dat hij zwaar ten val was gekomen, en met een gebroken pols in gebied lag. Ik ben de man gaan zoeken en heb hem Eerste Hulp verleend, want het was meer dan een gebroken pols. Er stak een stukje bot door. Natuurlijk daarna meteen doorgereden naar het ziekenhuis.

Overigens gaan ook alle toezichthoudende boswachters jaarlijks naar een BHV-cursus en zijn ook veel mensen in bezoekerscentra voorzien van een EHBO-diploma of hebben die ook een BHV cursus gevolgd. Daarnaast hebben alle of in ieder geval de meeste bezoekerscentra een AED apparaat in het bezoekerscentrum. Tevens staan onze toezichthouders in goed contact met de officiële diensten, zoals politie, brandweer en ambulances. Ook dit is heel belangrijk, vooral ook omdat al onze mensen het natuurgebied ook van haver tot gort kennen. Mocht er dan iemand gewond zijn, dan weten zij die diensten te weg te wijzen of weten zij te melden wat voor een voertuig / helikopter nodig is.

Bij de wandelingen met de boswachter gebruiken we ook nog steeds oude wijsheden. Als mensen bijvoorbeeld tegen een brandnetel gelopen hebben, gaan we meteen op zoek naar hondsdraf of grote weegbree. Beide werken namelijk ideaal tegen brandplekjes van de brandnetel. Samen met de deelnemers kneuzen we dan de blaadjes en smeren we het sap op de brandplek. Het is dan mooi om te zien, dat iedereen in de groep iets meedoet om de “gewonde” te helpen.

Veiligheid en goede zorg voor de genieters van onze Nederlandse natuur staat dus ook voorop bij Natuurmonumenten en de collega organisaties. Zo worden de diverse recreatieve paden altijd nagelopen op gevaar van vallende takken of dode bomen. Routes worden opgeschoond van overstekende takken en wegspoelde stukken pad worden vaak meteen hersteld. Natuurlijk zien wij niet alles, en dan is het fijn dat bezoekers van onze gebieden ons waarschuwen voor zaken die er spelen.

Veel gevaar is er dus niet in onze Nederlandse natuur. We moeten vooral dus oppassen met elkaar een angst aan te kweken. Reëel met de natuur omgaan is belangrijk. Er zijn teken en andere lastige dieren, maar maak elkaar niet bang. Over alle onderwerpen is genoeg te vinden op het internet, want voorlichting is van groot belang, maar het lezen daarvan ook!

Frans Kapteijns
Boswachter Natuurmonumenten / Brabant en Limburg

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.