Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nieuw kennisdocument NIBHV vergroot (brand)veiligheid op de werkvloer

Nieuw kennisdocument NIBHV vergroot (brand)veiligheid op de werkvloer

30 augustus 2018

Recente inzichten op het gebied van (brand)risico’s en veiligheid staan centraal in het nieuwe kennisdocument Bewust omgaan met (brand)risico’s van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Dit handboek behandelt de inrichting van een bhv-organisatie met behulp van scenario’s voor brand- en letselongevallen.

Het handboek is gebaseerd op onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicaties uit binnen- en buitenland en de nieuwe versie van het boek ‘Basis voor Brandveiligheid’ en speelt in op de veranderde inzichten op het gebied van brandveiligheid. Zo benadrukt de brandweer, veel meer dan vroeger, de gevaren en risico’s van rook.

Voorpostfunctie bhv
Uitgangspunt in het handboek is de belangrijke voorpostfunctie die bhv’ers vervullen als het gaat om brandveiligheid. In het eerste deel wordt een kader geschetst voor het optreden van de bhv-organisatie bij brand en letsels. Vervolgens komt de zogenoemde specifieke brandveiligheidsanalyse voor de bedrijfshulpverlening (SBA-bhv) aan bod. In vijf stappen biedt deze integrale analysemethode de mogelijkheid voor het maken van optimale keuzes bij de inrichting van een bhv-organisatie. De methode voorziet in een transparante werkwijze met als criteria: kwaliteit, kwantiteit en kosteneffectiviteit. De methode is toepasbaar voor zowel nieuwe als voor bestaande gebouwen.

Het document bevat unieke gegevens over waar branden ontstaan, hoe deze zich kunnen ontwikkelen en wat de inzetmogelijkheden voor de bhv zijn.

Handboek en naslagwerk
Het handboek – dat werd samengesteld in samenwerking met de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem – is in eerste instantie bedoeld als handboek en naslagwerk voor belanghebbenden, zoals adviseurs brandveiligheid en coördinatoren en hoofden bhv, die moeten besluiten over de inrichting en uitvoering van hun bhv-organisatie in het kader van brandveiligheid. Daarnaast kan het handboek worden gebruikt voor educatie en voorlichting. Op basis van dit handboek en de daarin gepresenteerde bhv-interventiemethode bereidt NIBHV vanaf dit najaar instructeurs voor op de nieuwe les- en leerstof en opleidingsprogramma’s van NIBHV voor de bedrijfshulpverlening. Deze zullen in september 2019 geïntroduceerd worden.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.