Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Ontruimen!

Ontruimen!

22 december 2016

Een ziekenhuis ontruimen met mensen die zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen, vraagt een speciale aanpak. Máxima Medisch Centrum houdt regelmatig diverse oefeningen, zodat het ziekenhuis goed voorbereid is op calamiteiten.

Máxima Medisch Centrum verleent hoogwaardige zorg waarbij de patiënt voortdurend centraal staat, ook onder “bijzondere omstandigheden”. We spreken van bijzondere omstandigheden wanneer het ziekenhuis getroffen wordt door een calamiteit zoals brand of uitval van de stroom maar ook wanneer er plotseling heel veel slachtoffers moeten worden opgevangen van een kettingbotsing, of de uitbraak van een infectieziekte. Om goed voorbereid te zijn, is een aantal zaken belangrijk.

Een noodplan
Máxima Medisch Centrum heeft een Integraal Plan voor Bijzondere Omstandigheden voor het management en de leidinggevenden tijdens een calamiteit. In dit plan wordt onder andere beschreven wie welke verantwoordelijkheden heeft, hoe er efficiënt overlegd moet worden, hoe de communicatie geregeld is en hoe men zo snel mogelijk weer kan terugkeren naar een normale bedrijfsvoering. Op elke afdeling is er verder een afdelingsnoodplan. Hierin zit een bellijst, de vluchtwegplattegrond, informatie over wat te doen bij uitval kritische voorzieningen en wat te doen als er grote aantallen slachtoffers worden verwacht op de desbetreffende afdeling. 

Getrainde calamiteitenorganisatie
Op diverse niveaus heeft Máxima Medisch Centrum in calamiteiten getrainde medewerkers. Alle medewerkers worden getraind in het ontruimen van de eigen werkplek, inclusief patiënten, bezoekers en collega’s. Er is (natuurlijk) een BHV-organisatie en een gespecialiseerd reanimatieteam, maar ook een technisch calamiteitenteam. Leidinggevenden, managers en bestuurders worden getraind om zo nodig zitting te nemen in één van de crisisteams. Er wordt veel getraind en geoefend, meestal op afdelingsniveau. Denk daarbij aan ontruimingsoefeningen of het omgaan met gevaarlijke stoffen. 

Van table top tot beloefening
Een aantal maal per jaar wordt de calamiteitenorganisatie als geheel getest, dat gebeurt vaak met een ‘table top’-oefening en soms met figuranten. Een ‘table top’-oefening is een veilige interactieve vorm van oefenen als serieuze voorbereiding op een daadwerkelijke calamiteit. Hierbij spelen de deelnemers een casus na. 

Patiënten en bezoekers nemen geen deel aan deze oefeningen. Zeker wanneer we werken met figuranten worden de patiënten en bezoekers in het ziekenhuis wel geïnformeerd, want het kan best een schrikreactie geven wanneer de brandweer of BHV-ers door de gangen lopen. Het ziekenhuis doet dit door borden te plaatsen en flyers uit te delen op de verpleegafdelingen, maar vooral ook door de oefening bekend te maken onder het personeel, zodat zij zo nodig de patiënten gerust kunnen stellen. Onaangekondigde oefeningen doen we alleen als dit geen risico’s op kan leveren voor de patiëntenzorg, denk bijvoorbeeld aan beloefeningen, waarbij we testen wat op dat moment de respons zou zijn op een calamiteitenoproep.

Samenwerken in ‘de keten’ belangrijk
Bij grote calamiteiten is vaak niet één ziekenhuis getroffen, maar een hele regio heeft dan de gevolgen van bijvoorbeeld extreem slecht weer, uitval van de telefonie of de uitbraak van een ernstige griep. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeten juist dan met elkaar samenwerken om de gevolgen van de calamiteit op te vangen, met elkaar maar ook met de Veiligheidsregio en de gemeentes. Ook dit wordt beoefend. Zo heeft Máxima Medisch Centrum in januari jl. deelgenomen aan een grootschalige intersectorale ketenoefening voor als een crisissituatie zich in het echt voordoet. Door heel Brabant waren 32 crisisteams actief om de infectieziekte SARS te bestrijden. Een oefening genaamd ‘Outbreak’.

Oefenen: belangrijk, maar ook leuk!
Door het houden van oefeningen vergroten we het bewustzijn ten aanzien van risico’s en de eigen rol van de medewerker. We trainen vaardigheden die de medewerker in zijn dagelijkse werk niet tegenkomt (zoals het blussen van een beginnende brand) Of we testen of alles tijdens een in scene gezette calamiteit loopt zoals wij het bedacht hebben. Zo nodig passen we de trainingen dan weer aan of stellen we onze procedures bij. 

Door de oefeningen ‘leuk’ te houden, houden we de collega’s bij de les. Maar ‘leuk’ betekent ook dat de training in een veilige leeromgeving moet zijn en dat er altijd na de oefening een debriefing plaatsvindt waarin iedereen zijn zegje kan doen. 

Marijke Koekkoek, coördinator Crisisbeheersing / Adviseur Integrale Veiligheid Máxima Medisch Centrum
Fotografie Charlotte Grips Fotografie

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.