Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Ook de politie zorgt

Ook de politie zorgt

23 augustus 2013

Ik werk als jeugdwijkagent op bureau Zuiderpark in Den Haag en mijn visie is dat de jeugd de toekomst heeft. Vroegsignaleren en investeren in jongeren is noodzakelijk om negatieve ontwikkelingen effectief aan te pakken. In elk afzonderlijk geval dient de juiste afweging gemaakt te worden voor welke actie je onderneemt. Preventief, repressief (direct bestraffen van een bepaalde handeling of incident) of juist een combinatie daarvan, als het maar aansluit bij de situatie van de jongere en het effectief is uitgaande van gedragsverandering in verhouding tot gedragsbestraffing. Het moet gericht zijn op voorkomen van herhaling.

De jeugdtaak binnen de politie bestaat uit preventie, vroeg signalering, doorverwijzing en repressie. Wat belangrijk is, is dat we jongeren proberen te weerhouden in aanraking te komen met politie en justitie. Dit zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Hierbij heeft de politie een verbindende rol tussen ketenpartners, zoals bureau Jeugdzorg, Reclassering, Jeugd Informatie Team en Jongerenwerk, tussen jongeren en ouders of verzorgers.

De surveillant komt op straat regelmatig in aanraking met jongeren na een overlastmelding. De wijkagent is vaak in de wijk waar jongeren zijn en bij gezinnen thuis. Diverse politiebureaus hebben een schoolwijkagent die er puur voor de school, leerlingen en ouders is. Hij is nauw betrokken bij veiligheid en preventie in en rondom de scholen. Jeugdrechercheurs behandelen alle incidenten waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. Zij zetten signalen waarbij de veiligheid en zorg van deze kwetsbare groep in het geding komt uit bij de juiste instantie.

Ondanks dat het woord jeugd al veel zegt, vragen mensen zich ongetwijfeld af wat ik dan precies doe. Ik ben fulltime bezig met alles rondom het werken met en voor jeugd. Mijn taak is om intern en extern nauw samen te werken, kennis te delen en te verbreden. Je zou mij kunnen omschrijven als een soort spin in het web van mensen die zo effectief mogelijk rondom jongeren werken.

Ik begeleid jongeren die vaker met politie en justitie in aanraking komen. Houd mij bezig met de aanpak van individuele overlastgevende jongeren en de aanpak van problematische jeugdgroepen. Eigenlijk werk ik met jongeren die in welke context dan ook zorg en aandacht verdienen. Vaak pas als deze vraag en aandacht negatief vormgegeven is, maar ook op momenten dat het juist niet hoeft en het goed gaat.
Ik ben er voor de jeugd, niet tegen ze. Dit is een ander beeld dan de meeste jongeren van de politie hebben. Bij jongeren wordt ik vaak “gedoogd”, ben ik niet de politieagent maar gewoon Roy.

Bij jongeren, veiligheid en preventie denken wij al snel aan jongeren op straat en bijvoorbeeld alcohol en drugs. Maar er is ook sprake van veiligheid online. Jongeren leven steeds meer op internet en social media en wij moeten bewust zijn van hun gedrag daarop. Het is een prachtig medium, maar er zijn ook risico’s waarbij grenzen vervagen en verlegd worden. Jongeren geven persoonlijke informatie prijs, luchten hun hart en geven zich letterlijk bloot. Met alle gevolgen van dien.
We vragen regelmatig aan onze kinderen hoe het was op school, op straat of op de sportclub. Maar vergeten vaak de vraag: hoe was het op internet?

Samen met jongeren is www.vraaghetdepolitie.nl ontwikkeld, neem daar eens een kijkje en volg mij op twitter @JeugdagentZP.

Roy Potkamp, jeugdwijkagent Politie Eenheid Den Haag

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.