Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Registratie zwemongevallen in open water

Registratie zwemongevallen in open water

29 juli 2014

Reddingsbrigade Nederland wil een landelijke registratie van zwemongevallen in open water. De Reddingsbrigade signaleert al jaren een trend van toenemende aantallen ernstige ongevallen, met name als gevolg van afnemende zwemvaardigheid.

Vorig jaar was sprake van een tragisch dieptepunt met 19 dodelijke zwemongevallen. Directeur Raymond van Mourik spreekt van een ‘sluipende ramp’. ‘Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er nodig voor we maatregelen nemen om de veiligheid van zwemlocaties en de zwemvaardigheid actief te gaan verbeteren?’ Hij pleit daarom in de eerste plaats voor een landelijke registratie van alle ongevallen, zodat cijfers meer duidelijkheid geven over locaties, oorzaken en omstandigheden waardoor (dodelijke) zwemongevallen plaatsvinden. ‘Daarmee kan ook beter onderbouwd worden welke preventieve maatregelen nuttig en effectief zijn’, aldus Van Mourik.

Lees meer op de website van Reddingsbrigade Nederland.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.