Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Risicomonitor helpt bij naleving nieuwe regels kinderopvang

Risicomonitor helpt bij naleving nieuwe regels kinderopvang

26 september 2013

Sinds 1 juli 2013 gelden er nieuwe regels voor de kinderopvang.

De Risicomonitor ondersteunt kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in het aanbieden van veilige en gezonde kinderopvang en helpt hen aan deze regels te voldoen.

Met behulp van de monitor inventariseer je op locatieniveau eenvoudig de risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid. 

Met een actief actieplan kunnen deze risico’s vervolgens gericht aangepakt worden.

De risicomonitor is behalve voor de kinderopvang ook beschikbaar voor andere branches (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, jeugdzorg en basisonderwijs). 

Download de Eerste Hulp tips

Dit zijn tips bij een aantal veel voorkomende ongelukken. Deze tips zijn door iedereen te gebruiken, maar met een Diploma Eerste Hulp bent u beter voorbereid. Dan kent u alle eerstehulphandelingen volledig.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Hier vindt u de gebruiksaanwijzing bij Layar.