Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Scouting is voor jong en oud

Scouting is voor jong en oud

22 augustus 2013

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. Boudewijn Revis, voorzitter Scouting Nederland aan het woord.

Voorzitter Revis is in zijn jeugd scout geweest en sinds zijn kinderen op Scouting zitten, is hij weer meer betrokken bij Scouting. “Ik zie en weet hoe belangrijk Scouting is en hoe dankbaar ouders zijn, omdat jongens en meiden worden gevormd op Scouting en zich daar ontwikkelen tot zelfstandige personen. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan. Ik besefte gelijk dat dit een eervolle functie, maar ook een grote verantwoordelijkheid is, omdat je voor meer dan 100.000 leden door heel Nederland het werk goed moet doen.”

Scouting in ontwikkeling

Samen met de andere vrijwilligers in het bestuur van Scouting Nederland zorgt Revis ervoor dat de Vereniging Scouting Nederland zich verder ontwikkelt. Dat gebeurt uiteraard met veel vergaderen, maar vooral ook met heel veel luisteren. Luisteren naar de wensen van de Scoutinggroepen, luisteren naar vrijwilligers en luisteren naar de scouts die elke week Scouting beleven. Daarnaast bezoekt het bestuur veel Scoutinggroepen, bijvoorbeeld bij een jubileum of bij het uitreiken van waarderingstekens aan vrijwilligers.

Betrokken
Scouts zijn zeer actief in de samenleving. Veel Scoutinggroepen doen minstens één keer in het jaar mee aan een maatschappelijke activiteit. Dit kan in hun eigen wijk, dorp of stad zijn, maar een Scoutinggroep kan ook deelnemen aan landelijke maatschappelijke activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de herdenking op 4 mei, waarbij elk jaar scouts aanwezig zijn op de Dam in Amsterdam. Maar niet alleen op de Dam, overal in Nederland werken scouts mee aan de herdenking op 4 mei.  ‘Op deze manier betrekken we onze jeugdleden bij de Nederlandse samenleving en leren we ze dat vrijheid niet vanzelfsprekend is”, aldus Revis.

Veiligheid
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige manier hun Scoutingspel spelen en daarin zichzelf ontwikkelen tot zelfstandige personen. Hierbij is een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang. Bij Scouting krijgen jeugdleden de ruimte om spelenderwijs nieuwe ervaringen op te doen, zoals zelf een kampvuur maken, eten bereiden, leren hakken en zagen of een groot bouwwerk maken van hout en touw. Ze krijgen van tevoren uitleg hoe ze met het materiaal om moeten gaan. Met deze activiteiten worden ze uitgedaagd hun grenzen te verleggen, maar binnen veilige kaders.

Scouts en Eerste Hulp
EHBO is verweven in de spelvisie van Scouting Nederland. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het spel van Scouting. Bij Scouting wordt gewerkt met verschillende activiteitengebieden, waaronder Veilig & Gezond. Binnen dit activiteitengebied leren jeugdleden via verschillende activiteiten hoe ze op een veilige manier met zichzelf en de natuur kunnen omgaan. EHBO is hier een onderdeel van. Er zijn voor alle leeftijdsgroepen EHBO-insignes beschikbaar. Waarbij naarmate de jeugdleden ouder worden, de EHBO-uitdagingen ook steeds moeilijker worden.

In de nieuwe wervingscampagne van Scouting Nederland ‘Laat je uitdagen!’ is het spelenderwijs kennismaken met EHBO ook een van de posters. Daarmee laten we zien dat het leuk is om met een onderwerp als veiligheid bezig te zijn.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.