Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Spies volgt Karla Peijs op als voorzitter Veilig Verkeer Nederland

Spies volgt Karla Peijs op als voorzitter Veilig Verkeer Nederland

8 juli 2014

Tijdens de Verenigingsraad op 27 juni jl. is Liesbeth Spies benoemd als nieuwe voorzitter van Veilig Verkeer Nederland.

Spies was minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte 1. Zij volgt hiermee Karla Peijs, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat, op.

Verdere informatie kunt u lezen op de website van Veilig Verkeer Nederland.

Bron: Veilig Verkeer Nederland

Download de Eerste Hulp tips

Dit zijn tips bij een aantal veel voorkomende ongelukken. Deze tips zijn door iedereen te gebruiken, maar met een Diploma Eerste Hulp bent u beter voorbereid. Dan kent u alle eerstehulphandelingen volledig.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Hier vindt u de gebruiksaanwijzing bij Layar.