Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Statements

Statements

31 augustus 2015

Het Oranje Kruis vroeg de mening van diverse personen en organisaties met betrekking tot het onafhankelijk EHBO examen.

Veilig Verkeer Nederland
‘Het is toch eigenlijk van de gekke dat niet iedereen een EHBO-diploma heeft.'
'Wil een toets iets waard zijn, dan moet het op een onafhankelijke manier tot stand komen.’ F. Cohen, directeur VVN

Stichting Examenkamer

‘Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.’ A.H.H.M. Kempers-Warmerdam, Directeur Stichting Examenkamer

VeiligheidNL
‘Uit onze cijfers kunnen we afleiden dat jaarlijks gemiddeld bijna 2 miljoen letsels plaatsvinden als gevolg van privé-ongevallen. Als na een ongeval snel de juiste acties worden ondernomen, kan het herstel- en overlevingspercentage omhoog.  De eerstehulpverlener heeft daarom een belangrijke functie. Maar niet alleen in het verlenen van eerste hulp: ook het geven van voorlichting mag niet vergeten worden. Vlak na een ongeval staat een slachtoffer meer open dan anders voor informatie over preventie van een vergelijkbaar ongeval. Hier is dus een mooie taak weggelegd voor de eerstehulpverlener. En het onderschrijft ook dat eerstehulpverlening om specifieke kennis en kunde vraagt. Ik kan dus alleen maar toejuichen dat het EHBO-diploma pas na gedegen onafhankelijke toetsing wordt toegekend.’ Drs. Vera Verdegaal, directeur VeiligheidNL.

Veiligheidsregio en GGD IJselland
‘Binnen Veiligheidsregio en GGD IJsselland steunen we initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid.  We vinden het belangrijk dat meer inwoners kennis en vaardigheden hebben van Eerste Hulp. Zo kunnen ze goed handelen als het écht nodig is. Daarom bieden wij in samenwerking met EHBO-opleidingsinstituten inwoners EHBO-cursussen aan. Het voordeel hiervan is dat mensen in een relatief korte tijd veel kennis en vaardigheden op doen. Zo komen er steeds meer gediplomeerde zelfredzamen bij. Een ontwikkeling waar we in IJsselland erg blij mee zijn!’. N.A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid, Veiligheidsregio en GGD IJselland

C. Ross van Dorp
‘Ik ben groot voorstander van meer Eerste Hulp-kennis bij burgers. Hoe meer hoe beter, maar dan wel op hoog niveau. Dat is voor zowel het slachtoffer als voor degene die EHBO verleent essentieel. Een onafhankelijke toetsing van die kennis draagt aan de kwaliteit bij.’ C. Ross van Dorp, voorzitter National Rampenfonds en voormalig Staatssecretaris van VWS

LOPV & Burgemeester Losser
‘Slachtoffer zijn overkomt je, iemand helpen is een keuze. Die keuze maken steeds meer mensen waardoor we samen Nederland veiliger en gezonder maken. Meer mensen die hiervoor opgeleid zijn, of nou vrijwillige politieagenten of EHBO-er zijn, maken dat nog meer en beter hulp gegeven kan worden.' M. Sijbom, voorzitter LOPV & burgemeester Losser

NUSO Speelruimte Nederland & Jantje Beton
'Pas geleden had ik een meisje dat op een speelhuisje klom en er vanaf viel. Ze brak daarbij haar bovenarm. Dan moet je wel weten wat je doet', aldus bestuurslid Jan van der Beek van speeltuin Schateiland in Lelystad. Hij vindt dat iedere vrijwilliger, die toezicht houdt in een speeltuin minimaal Eerste Hulp aan kinderen moet hebben. Cees Kramer, communicatiemedewerker van Jantje Beton & NUSO Speelruimte Nederland sluit zich hier volledig bij aan. 'Kinderen willen speeltoestellen nog weleens anders gebruiken dan waar ze voor zijn bestemd. EHBO is daarom noodzaak voor speeltuinvrijwilligers.'

Saasen Groep
'Het EHBO-diploma..

  • is een maatschappelijk geaccepteerde kwalificatie van het geleerde
  • toont de geleerde competenties/kennis aan
  • dient (om meerdere redenen) bepaald te worden door mensen die niet rechtstreeks bij de cursusuitvoering betrokken zijn.
  • biedt de mogelijkheid voor de opleider om externen te laten vaststellen waar hij/zij kan verbeteren

Dit zijn een paar redenen voor de Saasen Groep om (al jarenlang) te kiezen voor de examinering van Het Oranje Kruis”. A. Saasen, directeur Saasen Groep

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.