Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

SWOV start dieptestudies naar ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer

SWOV start dieptestudies naar ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer

19 februari 2015

SWOV is half februari gestart met twee dieptestudies naar ongevallen met verschillende vormen van langzaam gemotoriseerd verkeer.

Het SWOV-team voor diepteonderzoek bestudeert: 

- ongevallen met snorfietsen die plaatsvinden op fietspaden binnen de
        bebouwde kom

- ongevallen met brom- en scootmobielen

SWOV verzamelt gedetailleerde informatie over de omstandigheden waarin deze ongevallen plaatsvinden. Daarvoor interviewt zij de verkeersdeelnemers, bekijkt de voertuigen en bezoekt de ongevalslocaties. Het doel van beide onderzoeken is meer te weten te komen over het ontstaan van deze ongevallen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om het aantal slachtoffers te verminderen.

Kijk voor meer informatie op de website van SWOV.

Download de Eerste Hulp tips

Dit zijn tips bij een aantal veel voorkomende ongelukken. Deze tips zijn door iedereen te gebruiken, maar met een Diploma Eerste Hulp bent u beter voorbereid. Dan kent u alle eerstehulphandelingen volledig.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Hier vindt u de gebruiksaanwijzing bij Layar.