Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Valongevallen meest voorkomende letseloorzaak bij ouderen

Valongevallen meest voorkomende letseloorzaak bij ouderen

12 februari 2018

Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Elke dag overlijden negen 65-plussers aan de gevolgen van een val en elke 5 minuten komt een oudere op de SEH-afdeling na een valongeval. Zoals het spreekwoord luidt: een ongeluk zit in een klein hoekje. Toch kan met de juiste aanpak, voor en door ouderen, een hoop (val)leed voorkomen worden.

De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende Hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten. In 2015 belandden volgens cijfers van VeiligheidNL 97.400 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, 38.600 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis en 3.260 ouderen overleden ten gevolge van een val. Daarnaast zijn er ook ouderen die naar de huisarts gaan of zichzelf behandelen. Het aantal valongevallen is in werkelijkheid dus nog (veel) hoger.

Waarom, hoe en waar?
De redenen dat ouderen vallen zijn talrijk. Naast het feit dat mensen steeds ouder worden en langer leven met ziekten en aandoeningen, kunnen ook bijwerkingen van medicatie, verminderd gezichtsvermogen, een slechte lichamelijke gezondheid en onveilige situaties in en om het huis oorzaken zijn van valongevallen. Veelvoorkomende oorzaken zijn struikelen, vallen van de trap of uitglijden over gladde bestrating of natte vloer. Ongeveer de helft van de ongevallen vindt plaats in een woonhuis, vooral in de woonkamer, slaapkamer of op de vaste trap. Daarnaast vallen ouderen op straat, bijvoorbeeld op de stoep.

Een val heeft grote impact
Een val op hoge leeftijd heeft vaak verstrekkende gevolgen. Bijna de helft van alle valongelukken bij ouderen gaat met fysiek letsel gepaard. Een val heeft bij ouderen ook grote psychosociale gevolgen. Vaak verliezen ouderen door hun val tijdelijk of voorgoed hun mobiliteit. Ze worden afhankelijk(er) van (mantel)zorg, bewegen minder omdat ze bang zijn opnieuw te vallen, komen terecht in een sociaal isolement en worden soms zelfs (tijdelijk) opgenomen in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Het stijgende aantal valincidenten bij ouderen leidt daarnaast tot flinke medische kosten. De jaarlijkse totale directe medische kosten na een valongeval waarna een SEH-bezoek of ziekenhuisopname volgde, bedroegen in 2015 zo’n 912 miljoen euro.

Vallen voorkomen: samen aan de slag
Gelukkig hoeven we het toenemende valrisico van senioren niet te accepteren als een voldongen feit. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om het risico op een val te verlagen. Ouderen kunnen zelf veel doen om stevig op de been te blijven. Door meer te bewegen en speciale oefeningen te doen die je balans en spierkracht verbeteren, neemt de kans op vallen af. Kleine aanpassingen in en om het huis, zoals het wegwerken van losliggende snoeren en de aanschaf van een antislipmat, kunnen daarnaast een groot verschil maken. Net als het regelmatig laten controleren van het gezichtsvermogen door een opticien, het aanleren van veilige gewoontes en het bewust omgaan met de bijwerkingen van medicatie (zoals duizeligheid en vermoeidheid).

Helaas zijn veel ouderen niet op de hoogte wat zij kunnen doen tegen vallen. Bovendien zien ze vaak de noodzaak hiertoe niet omdat ze hun eigen risico op vallen onderschatten. Het is daarom erg belangrijk in kaart te brengen of een 65-plusser een verhoogd risico heeft op vallen. Bij thuiswonende ouderen zijn de belangrijkste aanwijzingen hiervoor: valgeschiedenis, valangst en mobiliteitsproblemen (moeite met lopen of bewegen). Als er sprake is van een verhoogd valrisico is het verstandig de huisarts te raadplegen. De huisarts kan bijvoorbeeld adviseren het medicatiegebruik van de ouderen kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen, doorverwijzen naar een fysiotherapeut of ergotherapeut of doorverwijzen naar een optometrist voor een oogmeting. Tevens kan de huisarts ouderen aanraden deel te nemen aan een valpreventieprogramma om ervoor te zorgen dat ze stevig op de been blijven.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.