Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Vernieuwing redt levens

Vernieuwing redt levens

25 januari 2018

Wanneer iemand een hartstilstand heeft gehad, starten we met hartmassage en mond-op-mond beademing. 250 jaar geleden rolden we deze persoon echter over een ton om deze weer tot leven te wekken. In 250 jaar heeft de wetenschap zich verder ontwikkeld tot waar we vandaag de dag staan en worden er vele levens gered.

Kunstmatige beademing
Halverwege de vorige eeuw werd kunstmatige beademing gezien als een onmisbaar onderdeel van eerstehulpverlening bij mensen met een hartstilstand. Hiervoor konden verschillende methodes worden toegepast, zoals de Methode van Holger-Nielsen, Methode van Sylvester, Methode van Schäfer.

Begin jaren 60 werd er een alternatief bedacht voor deze kunstmatige manier van beademen, omdat eerstehulpverleners niet de voorwerpen voor handen hadden die nodig waren voor deze kunstmatige beademing. Zo kwam de mond-op-neusbeademing, of de mond-op-mond of mond-op-mond-en-neus beademing tot stand.

Hartmassage
Eerstehulpverleners pasten op dat moment nog geen hartmassage toe. Hartmassage werd alleen toegepast als chirurgische ingreep, waarbij de borstkas wordt opengemaakt, het hart letterlijk in de hand wordt genomen en ritmisch werd samengeknepen. In de jaren 60 werd uitwendige hartmassage toegepast door artsen na een publicatie in een medisch wetenschappelijk tijdschrift. Pas in de jaren 70 begon een beperkte groep eerstehulpverleners de hartmassage uit te voeren.

Reanimatieaantekening
In 1982 konden eerstehulpverleners de aantekening reanimatie (hartmassage in combinatie met beademing) halen. Dit was toen nog op experimentele basis. In die periode behaalden ongeveer 600 eerstehulpverleners deze aantekening.

Reanimatie onderdeel EHBO-diploma
In 1985 werden door de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de reanimatierichtlijnen vastgesteld. Dit leidde in 1988 al tot 15.000 eerstehulpverleners met deze aantekening. Pas aan het begin van de 21ste eeuw werd reanimatie integraal onderdeel van het EHBO-diploma. Vanaf dat moment leerden eerstehulpverleners massaal reanimeren.

Reanimatierichtlijnen
Uiteraard zijn er ook wijzigingen in de richtlijnen geweest vanaf het moment dat reanimatie integraal onderdeel werd van het Diploma Eerste Hulp. Wereldwijd wordt er voortdurend onderzoek gedaan op het gebied van reanimatie. Op basis van deze onderzoeken worden iedere vijf jaar door de Nederlandse Reanimatie Raad nieuwe reanimatierichtlijnen voor professionele en lekenhulpverlening vastgesteld. “Dit gebeurt alleen wanneer het gaat om grote, essentiële veranderingen”, vertelt M. Kuiper, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad.

De grootste en belangrijkste recente vernieuwingen op het gebied van reanimatierichtlijnen is het gebruik van de AED geweest, geeft Kuiper aan. “De cijfers van de Nederlandse Hartstichting wijzen uit dat het aantal succesvolle reanimaties buiten het ziekenhuis enorm is gestegen. In sommige plekken in Nederland is bijna 25% van de reanimaties succesvol.”

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.