Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Vraag & Antwoord: Wat is een RI&E?

Vraag & Antwoord: Wat is een RI&E?

28 april 2015

Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin vermeld welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen, zoals het aanstellen van BHV’ers en EHBO’ers. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Bedrijven stellen de RI&E zelf op. De grootte van het bedrijf bepaalt hoe dat gebeurt. Werknemers moeten de risico-inventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien.

Bedrijven met meer dan 25 werknemers
Deze bedrijven hebben een preventiemedewerker in dienst die de RI&E opstelt. Een gecertificeerde arbodeskundige toetst de RI&E en het plan van aanpak dat erbij hoort. De arbodeskundige is bij voorkeur een interne medewerker, die goed bekend is met de situatie binnen het bedrijf.

Bedrijven met minder dan 25 werknemers
Deze bedrijven hoeven de RI&E niet te laten beoordelen door een arbodeskundige. Voorwaarde is wel dat zij gebruikmaken van een erkend RI&E-instrument uit hun branche. Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche.

Werkgevers met maximaal 40 uur per week personeel in dienst
Werkgevers die voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst hebben, gebruiken bij voorkeur een erkend RI&E instrument uit hun branche. Is deze er niet? Dan kunnen zij gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.
Met de Checklist Gezondheidsrisico’s inventariseert u de werksituatie aan de hand van stellingen. Het gaat om stellingen met betrekking tot elf verschillende onderwerpen, zoals lawaai en gevaarlijke stoffen.

Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de RI&E worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. Zo blijft de RI&E actueel.

Risico’s op de werkplek
De risico’s op de werkplek kunnen bijvoorbeeld zijn, lawaai en stof, gevaarlijke stoffen en straling, veiligheid van machines, lichamelijke belasting door tillen, bukken of zich steeds herhalende bewegingen en bijzondere risico’s voor jongeren, zwangere vrouwen, stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers.

Bron: Rijksoverheid

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.