Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Over ons

Over ons

Het Oranje Kruis is autoriteit op het gebied van de Eerste Hulp (EHBO).

Missie

Het Oranje Kruis voorkomt en beperkt gezondheidsschade door en voor burgers door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn goede eerste hulp te bieden. Het Oranje Kruis doet dit door de onafhankelijke toetsing.

Het Oranje Kruis

  • stelt de leerstof samen
  • neemt onafhankelijke examens af
  • reikt onder meer het diploma Eerst Hulp uit
  • bewaakt de geldigheid daarvan

Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp; dat doen vrijwilligersverenigingen en commerciƫle opleidingsinstituten. Sinds september 2002 is Het Oranje Kruis een stichting.

Een onafhankelijk College van Deskundigen bepaalt de inhoud en eindtermen van de verschillende opleidingen en bewaakt de inhoud van de lesboeken.

Doelstellingen

Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico's worden voorkomen.
  • Bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door leken.
  • Zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Privacybeleid

Hier vindt u het privacybeleid van Het Oranje Kruis.

EHBO tips

Kijk bij de EHBO tips als u wilt weten wat u kunt doen bij een ongeluk.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Informatie Layar

Door een faillissement van Layar Blippar is de Layar-app momenteel niet functioneel. De instructievideo's zijn daarom via deze link online te bekijken.