Ambulance-drone: afstudeerproject TU Delft

geplaatst op 10 juni 2019
De ambulance van Alec Momont rijdt niet, maar vliegt. De Delftse student, die vandaag afstudeert op dit onderwerp, heeft een onbemand, zelfstandig navigerend minivliegtuig ontworpen dat razendsnel hulp verleent.
Zijn drone werkt snel �n simpel, verzekert Alec Momont. Iemand wordt onwel, een omstander belt 112. De hulpverlener hoort aan wat er aan de hand is en stuurt de onbemande ambulance op pad. �Het is essentieel dat de juiste medische zorg al in de eerste minuten na een incident wordt geleverd�, zegt Alec Momont. �Door sneller ter plekke te zijn, kunnen veel dodelijke slachtoffers worden voorkomen en kan het herstel worden vergemakkelijkt. Dit is zeker van toepassing op hartfalen, verdrinkingen, trauma�s en ademhalingsproblemen. Levensreddende technologie�n, zoals een defibrillator, kunnen bovendien z� klein worden ontworpen, dat deze door een drone kunnen worden vervoerd.�
Meer informatie over de ambulance-drone op de website van TU Delft.