EHBO'ers op evenementen vaker in aanraking met XTC

geplaatst op 11 mei 2014
Gisteren publiceerde het Trimbosinstituut de jaarlijkse Nationale Drug Monitor. Uit de monitor bleek onder andere dat er een verschuiving heeft voorgedaan van meldingen van ernstige vergiftigingsverschijnselen bij EHBO-posten.De monitor meldt dat op grootschalige evenementen tussen 2009 en 2012 een toename is geregistreerd van het aandeel gezondheidsincidenten met XTC als enige drug. Dat aandeel blijft stabiel in 2013, maar wel neemt de ernst van de incidenten toe. Bij de EHBO-posten viel in 2009 7% onder de definitie matige of ernstige vergiftiging. In 2013 is dat toegenomen tot 22%, 2% meer dan in 2012.

Eerstehulpverleners op evenementen krijgen dus steeds meer te maken met gevallen waar sprake is van ernstige vergiftiging. Eerstehulpverleners worden dus geacht te weten hiermee om te gaan. De kwaliteit van de eerstehulpverlening is hierbij van groot belang. Eerste Hulp, je moet het wel �cht kunnen.

Meer informatie over de Nationale Drug Monitor is hier te vinden.