Kruispunten kunnen veiliger

geplaatst op 10 juni 2019
Kruispunten op 50-, 80- en 100 km/uur-wegen kunnen veiliger. Meer dan 40% van de verkeersongevallen in Nederland gebeurt op een kruispunt.
SWOV heeft een methode ontwikkeld die wegbeheerders helpt om een veiliger kruispunttype te kiezen.  
Een dergelijke methode, of afwegingskader, ontbreekt in de huidige handboeken voor wegontwerp. Over het geheel genomen zijn rotondes het veiligste kruispunttype. In volgorde van veiligheid gaat de voorkeur uit naar:
1. rotonde
2. kruispunt met voorrangsregeling
3. kruispunt met verkeerslichtenregeling
Lees verder op de website van SWOV of ga direct naar het SWOV-rapport 'Naar meer veiligheid op kruispunten'.