Kunstgras berm moet veiligheid fietsers verhogen

geplaatst op 10 juni 2019
Sinds enkele maanden liggen aan de fietspaden aan de Kamperzeedijk kunstgrasbermen.
Het is een experiment in opdracht van de Provincie Overijssel met als doel de veiligheid van fietsers te verhogen, aldus de informatie op Verkeersnet.nl. 
Het belangrijkste voordeel van kunstgras is dat het niet gemaaid hoeft te worden. De randen van de paden blijven mooi strak en begaanbaar. En het zicht blijft gegarandeerd. Verder is het voordeel dat fietsers niet gelijk in de zachte berm belanden als ze moeten uitwijken of om andere reden in de berm terecht komen. 
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fiet�sers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. En jaarlijks worden veel fietsers na enkel�voudige fietsongevallen behandeld op de Spoedeisende Hulp. Van de weg afraken en botsen tegen trottoirbanden of ten val komen in de berm is ��n van ongevalsoorzaken. Daarom is het belangrijk om bermen goed te laten aanslui�ten op de verharding zonder hoogteverschil en obstakels in de ber