Mega-reanimatie-estafette in de stad Groningen

geplaatst op 10 juni 2019
In winkels, kroegen, restaurants of op straat krijgen mensen een hartstilstand. Burgerhulpverleners die per sms zijn gealarmeerd komen direct in actie.
Vanaf vandaag tot en met vrijdag 31 oktober zijn 's ochtends, 's middags en 's avonds real-life scenariotrainingen reanimatie in Groningen. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden reanimatie te trainen. 
Deze trainingen staan onder deskundige leiding van zowel instructeurs als Lotusslachtoffers en bootsen de werkelijkheid na van het opstarten en uitvoeren van een reanimatie binnen 6-minuten. Een leerzame training die als zeer nuttig wordt ervaren door heel veel burgerhulpverleners!
Lees meer hierover op de website van Groningen Hartveilig.