Aantal verkeersdoden onder kinderen meer dan verdubbeld

geplaatst op 10 juni 2019
In de leeftijdsgroep van 0 tot 11 jarigen is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gestegen van 5 in 2013 naar 12 in 2014, dat is een stijging van 140%.
In de groep 12 tot 17-jarigen is het aantal verkeersdoden ook gestegen. Waren er in 2013 nog 18 verkeersdoden in deze leeftijdsgroep, in 2014 waren dat er 24, een stijging van 33%. Bij de 65-plussers is er een stijging van 5,6%. De stijging zien we vooral bij fietsers. De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag werden gepubliceerd.
Het totaal aantal van 570 verkeersdoden is weliswaar gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Veilig Verkeer Nederland vindt het toch zeer verontrustend dat er een behoorlijke stijging is te zien in de kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen, jongeren en ouderen. 
Veilig Verkeer Nederland benadrukt daarom het belang van goede verkeerseducatie en verkeersopvoeding en roept overheid, scholen en ouders op om hier meer prioriteit aan te geven.
Lees meer op de website van