Advies organisatie veilig sportevenement

geplaatst op 03 maart 2015
Veiligheid is belangrijk bij wielerwedstrijden en toertochten. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft daarom in samenwerking met organisatoren van sportevenementen, sportbonden en zorgverleners een online tool ontwikkeld.
Met deze tool kunnen organisatoren op een eenvoudige manier advies inwinnen om hun evenement sportmedisch veilig op de kaart te zetten.
Voorafgaand aan het evenement vult de organisator een online vragenlijst in. Op basis daarvan volgt advies over onder andere:
- Communicatie/afspraken met hulpverleners/overheden
- Benodigde capaciteit medische hulpverlening
- Locatie en inhoud EHBO-posten
- Veilig parcours
- Aanwezigheid ambulance en/of vereiste medische apparatuur
- Calamiteiten (extreme weersomstandigheden)
Het advies is te verkrijgen via