Campagne voor een onafhankelijk EHBO-examen van start

geplaatst op 10 juni 2019
Onderzoek van Het Oranje Kruis onder 10.000 Nederlanders wijst uit dat bijna 90 procent een onafhankelijk EHBO-examen van grote waarde vindt. Van de ondervraagden durft ook meer dan de helft Eerste Hulp te verlenen. Dit aantal loopt op van 80 % van degenen die ooit een EHBO-cursus hebben gevolgd tot meer dan 90% van de mensen die nu in het bezit zijn van een geldig diploma of certificaat. De bereidheid tot het verlenen van EHBO is groot als je jezelf al eens hebt bewezen bij een examen.Het Oranje Kruis start 31 augustus 2015 met de campagne �EHBO. Je moet het wel �cht kunnen!� om het belang van onafhankelijke examinering voor het EHBO-diploma te onderstrepen en daarmee aan te tonen dat je het �cht kunt. Directeur Boi Jongejan: �Objectieve toetsing van de EHBO-vaardigheden en -kennis is voor Het Oranje Kruis d� voorwaarde voor het verstrekken van het diploma Eerste Hulp.� VVN-directeur Felix Cohen ondersteunt deze boodschap: �Wil een toets iets waard zijn, dan moet het op een onafhankelijke manier tot stand komen.� De campagne bestaat uit de verspreiding van de film �Het examen� via de website jemoethetwelechtkunnen.nl, radiospots op een groot aantal zenders, een tv-item op RTL4 en op social media.