Communiceren kun je leren

geplaatst op 06 april 2015
Simone Galama werkt als logopedist bij de Taaltrein (Sneek), een vroeg behandelingsgroep van Kentalis.
De Taaltrein is een behandelgroep voor peuters en kleuters met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). De behandelgroep is bedoeld voor kinderen van twee tot en met vier jaar, die moeite hebben met praten of met het begrijpen van taal. Het zijn kinderen die zich in hun eigen omgeving niet of onvoldoende uiten. Bij deze kinderen staan de problemen met de communicatieve ontwikkeling op de voorgrond. De problemen worden niet veroorzaakt door doofheid of een algemene ontwikkelingsachterstand. Kentalis heeft spraaktaalgroepen voor peuters en kleuters in heel Nederland.
Enthousiast vertelt zij hoe zij met deze kinderen werkt. Een groep bestaat uit zes tot acht kinderen die van negen uur �s ochtends tot twee uur �s middags aanwezig zijn.  Naast Simone als logopedist werkt er ook een pedagogisch behandelaar op de groep. Verder bestaat de groep uit persoonlijk begeleiders en een ouderbegeleider. Zij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van taal, spraak en communicatie. Behal