Scootmobielrijder te vaak gevaar op de weg

geplaatst op 10 juni 2019
De scootmobiel is een vertrouwde verschijning geworden op straat. Het voertuig zorgt ervoor dat veel senioren zich makkelijker kunnen verplaatsen.
Maar rijden met een scootmobiel in het soms drukke verkeer is zo makkelijk nog niet. Bestuurders stuiten op andere obstakels en situaties dan bij bijvoorbeeld lopen of fietsen. Vaak zijn scootmobielbestuurders daar onvoldoende op voorbereid. 
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat het aantal ongevallen waarbij mensen zijn betrokken die een scootmobiel rijden de afgelopen jaren flink is gestegen. In 2007 waren er landelijk nog 11 dodelijke slachtoffers. In 2013 was dat aantal opgelopen tot 32. Jaarlijks zijn er in Nederland 12.000 ongevallen waarbij bestuurders van een scootmobiel in het ziekenhuis belanden.
Veilig Verkeer Nederland geeft scootmobieltraining. Deze bestaat uit een aantal onderdelen, zoals een theorieles (bijvoorbeeld over de plaats op de weg van de scootmobiel), een vaardigheidsparcours, een ogentest en een praktijkrit. Per regio kan de inhoud van de scootmobielcursus verschillen.
Voor d