Statement Eerste Hulp in het voortgezet onderwijs

geplaatst op 10 juni 2019
De Hartstichting, het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Stichting Reanimatie-estafette Limburg en de Taskforce QRS slaan de handen ineen om een gezamenlijk doel te bereiken: Eerste Hulp (inclusief reanimatie) in het voortgezet onderwijs!
Iedereen wil snel geholpen worden in geval van nood! Maar tegelijkertijd weet niet iedereen hoe je een ander op de beste manier kunt helpen. Dit heeft directe invloed op de basisveiligheid in onze samenleving.  Herkennen en durven handelen zijn essenti�le onderdelen in het hulpproces die naar ons idee thuishoren in het onderwijs van de toekomst. Bij 90% van de ongevallen of rampen zijn burgers als eerste ter plaatse. Het vergroten van zelfredzaamheid in onze maatschappij is daarom van groot belang. 
Eerste Hulp verlenen is meer dan alleen het beschikken over de juiste kennis en vaardigheden tijdens een noodsituatie. Weten wat je moet doen in een noodsituatie draagt bij aan het zelfvertrouwen van leerlingen. Bovendien draagt Eerste Hulp bij aan hulpbereidheid, respect voor je medemens en burgerschap: je doet het niet voor jezelf maar voor een ander. Tenslotte is het belangrijk dat burgers zich bewust worden van de urgentie omtrent het bieden van directe hulp.