Statements

geplaatst op 10 juni 2019
Het Oranje Kruis vroeg de mening van diverse personen en organisaties met betrekking tot het onafhankelijk EHBO examen.Veilig Verkeer Nederland
�Het is toch eigenlijk van de gekke dat niet iedereen een EHBO-diploma heeft.'
'Wil een toets iets waard zijn, dan moet het op een onafhankelijke manier tot stand komen.� F. Cohen, directeur VVN

Stichting Examenkamer

�Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.� A.H.H.M. Kempers-Warmerdam, Directeur Stichting Examenkamer

VeiligheidNL
�Uit onze cijfers kunnen we afleiden dat jaarlijks gemiddeld bijna 2 miljoen letsels plaatsvinden als gevolg van priv�-ongevallen. Als na een ongeval snel de juiste acties worden ondernomen, kan het herstel- en overlevingspercentage omhoog.  De eerstehulpverlener heeft daarom een belangrijke functie. Maar niet alleen in het verlenen van eerste hulp: ook het geven van voorlichting mag niet vergeten worden. Vlak na een ongeval staat een slachtoffer meer open dan anders voor