Tijdelijke korting voor examen Jeugd Eerste Hulp

geplaatst op 09 maart 2015
Vanaf heden tot en met 31 december 2015 zijn de kosten voor het examen Jeugd Eerste Hulp verlaagd van �7,50 naar �2,50 per kandidaat. De actieregeling is van toepassing als de examenaanvraag jeugd EHBO binnen is voor 31 december 2015 en het examen niet later plaats vindt dan uiterlijk 1 juni 2016. Daarna vervalt de regeling.Het Diploma Jeugd Eerste Hulp kent een onafhankelijk examen waarbij de kinderen in tweetallen worden ge�xamineerd door een examinator die niet bij de lessen betrokken is geweest. Wanneer een examen wordt aangevraagd, gaat Het Oranje Kruis op zoek naar een examinator. Het examen duurt 20 minuten. Iemand met een geldig diploma Jeugd Eerste Hulp is nu ook verzekerd tegen aansprakelijkheid.

Meer informatie met betrekking tot het examen? Stuur een e-mail naar jeugd@ehbo.nl.