Vraag & Antwoord: Wat is een RI&E?

geplaatst op 10 juni 2019
Een risico-inventarisatie en �evaluatie (RI&E) beschrijft de risico�s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin vermeld welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico�s te verminderen, zoals het aanstellen van BHV�ers en EHBO�ers. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Bedrijven stellen de RI&E zelf op. De grootte van het bedrijf bepaalt hoe dat gebeurt. Werknemers moeten de risico-inventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien.Bedrijven met meer dan 25 werknemers
Deze bedrijven hebben een preventiemedewerker in dienst die de RI&E opstelt. Een gecertificeerde arbodeskundige toetst de RI&E en het plan van aanpak dat erbij hoort. De arbodeskundige is bij voorkeur een interne medewerker, die goed bekend is met de situatie binnen het bedrijf.

Bedrijven met minder dan 25 werknemers
Deze bedrijven hoeven de RI&E niet te laten beoordelen door een arbodeskundige. Voorwaarde is wel dat zij gebruikmaken van een erkend RI&E-instrument uit hun branche. Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico�s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico�s in de betreffende branche.

Werkgevers met maximaal 40 uur per week personeel in dienst
Werkgevers die voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst hebben, gebruiken bij voorkeur een erkend RI&E instrument u