621 verkeersdoden in 2015

geplaatst op 10 juni 2019
Op 21 april jl. tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Den Bosch maakte Marjolijn Sonnema, directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend, dat er in 2015 621 verkeersdoden in het verkeer zijn gevallen.
Dat aantal is hoger dan in 2013 en 2014, toen er twee jaar achtereen 570 verkeersdoden vielen. 
Voor meer informatie kunt u de factsheet op de website van SWOV nalezen.


Bron: SWOV