Apps en netwerken van belang bij EHBO

geplaatst op 10 juni 2019
Veel apps en netwerken zijn ontwikkeld om eerstehulpverleners snel te alarmeren, zodat zij naar een slachtoffer van een ongeval kunnen gaan.Het kan van cruciaal belang zijn dat iemand heel snel wordt geholpen in de tijd die de professionele hulpdiensten nodig hebben het slachtoffer te bereiken. Denk aan iemand met een zeer ernstige bloeding, een bewusteloze, maar ook bij een hartstilstand. Het Oranje Kruis is van mening dat deze initiatieven meerwaarde voor de eerstehulpverlening kunnen opleveren. Echter hierbij is het van belang dat deze apps en netwerken aan de volgende voorwaarden voldoen: � zijn gekoppeld aan de centrale 112-meldkamer
zijn ingebed en gerelateerd aan de professionele hulpverlening en  
        eerstelijnszorg
operationeel zijn en duidelijkheid geven over de technische aspecten
betrouwbaar zijn, inclusief transparantie over ide�le en commerci�le    
        motieven
�<