CBS: Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

geplaatst op 02 maart 2016
Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer.
Dat blijkt uit enqu�tecijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.
Bijna 90 duizend ongevallen met langer verzuim
In de enqu�te geeft 3,4 procent van de werknemers aan in 2014 ��n of meer arbeidsongevallen te hebben gehad. Dat komt neer op zo�n 240 duizend werknemers. Niet alle ongevallen leidden tot verzuim. Uit de enqu�te blijkt dat bij 88 duizend arbeidsongevallen de werknemer minimaal vier dagen verzuimde.
Lees het hele bericht op de website van het CBS.