Geen Nood Bij Brand: monitoringsinstrument voor en door de zorg

geplaatst op 08 maart 2016
Bij zorginstellingen is steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Leidinggevenden, medewerkers en bewoners zijn zich echter nog niet altijd bewust van de risico�s op brand.
Denk aan kennis over vluchtwegen en risico op brand door brandende kaarsen of gebruik van sigaretten. Het versterken van de Brandveiligheidscultuur is daarom een belangrijk thema bij zorginstellingen. Het gratis monitoringsinstrument �Geen Nood Bij Brand� geeft zorginstellingen inzicht in de brandveiligheidscultuur en �beleving en stimuleert om samen met de brandweer te werken aan de brandveiligheid.
Lees hier het hele bericht op de website van Veiligheid.NL.