Ontruimen!

geplaatst op 10 juni 2019
Een ziekenhuis ontruimen met mensen die zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen, vraagt een speciale aanpak. M�xima Medisch Centrum houdt regelmatig diverse oefeningen, zodat het ziekenhuis goed voorbereid is op calamiteiten.
M�xima Medisch Centrum verleent hoogwaardige zorg waarbij de pati�nt voortdurend centraal staat, ook onder �bijzondere omstandigheden�. We spreken van bijzondere omstandigheden wanneer het ziekenhuis getroffen wordt door een calamiteit zoals brand of uitval van de stroom maar ook wanneer er plotseling heel veel slachtoffers moeten worden opgevangen van een kettingbotsing, of de uitbraak van een infectieziekte. Om goed voorbereid te zijn, is een aantal zaken belangrijk.
Een noodplan
M�xima Medisch Centrum heeft een Integraal Plan voor Bijzondere Omstandigheden voor het management en de leidinggevenden tijdens een calamiteit. In dit plan wordt onder andere beschreven wie welke verantwoordelijkheden heeft, hoe er effici�nt overlegd moet worden, hoe de communicatie geregeld is en hoe men zo snel mogelijk weer kan terugkeren naar een normale bedrijfsvoering. Op elke afde