Tekenbeten: aantal huisartsenbezoeken daalt na 15 jaar stijging

geplaatst op 10 juni 2019
Huisartsen zagen in 2014 minder pati�nten met een tekenbeet dan in de voorgaande jaren.
Dit melden Agnetha Hofhuis (RIVM) en haar collega�s (BMC Public Health. 2016; online 23 mei).
In december 2014 kregen alle 10.250 Nederlandse huisartsen een vragenlijst toegestuurd. De vragen gingen over het aantal consulten voor tekenbeten, de diagnose �erythema migrans� (= eerste uiting ziekte van Lyme) en de praktijkgrootte. Na een herinnering vulden 4203 huisartsen (41%) de vragenlijst in, samen vertegenwoordigden zij een 10,5 miljoen pati�nten.
Het aantal consulten voor tekenbeten lag in 2014 lager dan in 2009 (488 vs. 568 per 100.000 inwoners). Wel was er nog een lichte stijging te zien in het aantal consultaties voor erythema migrans (140 vs. 134 per 100.000), deze stijging was met name in het noordoosten en aan de westkust zichtbaar.
Lees verder op de website van het Nederlands T