Vallen wordt steeds meer ouderen fataal

geplaatst op 10 juni 2019
Ruim drieduizend ouderen overleden vorig jaar na een val.
Dat aantal stijgt snel, en vergrijzing is zeker niet de enige oorzaak.
Het aantal ouderen dat overlijdt na een val neemt fors toe. In 2015 kwamen 3267 vijfenzestigplussers om het leven door een val, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op verzoek van deze krant. In 2010 waren dat er 2117, 35 procent minder. Ga je nog verder terug, dan blijkt dat tien jaar geleden het aantal dodelijke vallen nog niet de helft beliep van wat het nu is.
Lees verder op de website van Trouw.