VVN: automobilisten offline tijdens verkeersdeelname

geplaatst op 10 juni 2019
Veilig Verkeer Nederland zoekt naar creatieve mogelijkheden om onveilig gedrag van verkeersdeelnemers te veranderen.
De organisatie vindt het aannemelijk dat de toename van het aantal slachtoffers in het verkeer voor een flink deel te wijten is aan de afleiding door het gebruik van de smartphone. VVN bepleit bij de overheid dat bij snelheden boven de 30 km p/u de smartphone automatisch wordt uitgeschakeld met daarnaast een escapeknop voor de passagier of voor OV-gebruik. De wetgeving moet daartoe worden veranderd, schrijft de vereniging in een brief aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.
Lees hier het hele bericht op de website van VVN.