Week van de RI&E (Risico-Inventarisatie en �Evaluatie) 13 t/m 17 juni 2016

geplaatst op 10 juni 2019

Weet jij welke gezondheids- en veiligheidsrisico�s jouw werk met zich meebrengt?

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever �n werknemer. 
Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie worden de veiligheids- en gezondheidsrisico�s binnen een bedrijf in kaart gebracht. Daarna wordt er een plan gemaakt om de risico�s weg te nemen of te beperken.
Als werknemer heb je ook een rol als het gaat om veilig en gezond werken.
Je kunt input leveren over de risico�s in jouw werk en mogelijke oplossingen om daar op een praktische en verantwoorde manier mee om te gaan.
Bij voorkeur werken werknemers en werkgevers actief samen om een veilige en gezonde werkplek te houden.

Op de website vind je alles wat je moet weten over de RI&E en wat je daar als werknemer aan kunt bijdragen.