17 maart: Bewust Veilig Dag in de bouw

geplaatst op 10 juni 2019
Op 17 maart is er extra aandacht voor veiligheid in de bouw.
Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal ongevallen in de bouw oploopt. Daarbij gaat het vooral om risico�s zoals valgevaar, onveilige omgang met machines en gereedschap en problematische communicatie op de bouwplaats.
Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Er zijn daarom al veel regels opgesteld en zijn er ook veel persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar op de bouwplaatsen, zoals valbescherming, helmen en brillen. Echter, volgen we de regels en gebruiken we de beschermende middelen ook allemaal goed? Kortom, zijn we dagelijks wel genoeg bezig met onze veiligheid en die van onze collega�s? Het is goed om het hier met elkaar over te hebben, want het gaat hier niet alleen om jouw eigen veiligheid, maar om die van iedereen op de bouwplaats.
Lees verder op de